Kyrkoval 2017
Den 17:e september håller Svenska kyrkan val

Vi kandiderar i höstens kyrkoval

För en kyrka som tar ställning!

Vi kandiderar i 2017 års kyrkoval för för Socialdemokraterna i Bromma och Västerleds församlingar:

Bromma församling

 1. Ann-Charlotte Persson Tjäder, gruppledare
 2. Lars-Benny Hanqvist
 3. Gerd Sjöberg Granlund
 4. Jan Krister Evert Jonsson
 5. Kerstin Adestedt
 6. Fredrik Karl Gustav Pettersson
 7. Gisela Sofia Christina Ihrfors
 8. Roger Eriksson
 9. Eva Franzelius
 10. Victor Heinonen
 11. Gun-Britt Eriksson
 12. Marcus Andreas von Plenker-Tind
 13. Karin Elisabeth Hanqvist
 14. Björn Sjöberg
 15. Sylvi Kraft
 16. Ernst Sune Einar Hellsing
 17. Birgit Lidman

Västerleds församling

 1. Inger Edvardsson, gruppledare
 2. Michael Kvist
 3. Karin Grundholm Svanström
 4. Michell Malmgren
 5. Helena Eriksson
 6. Joel Tekle-Georgis
 7. Carina Sjögren
 8. Siv Fridlund
 9. Petra Palmér
 10. Ulla-Karin Cederblad
 11. Harriet Tilling Åhm

Vi vill att kyrkan ska vara en öppen mötesplats

Vårt mål är att bredda representationen med fler engagerade medlemmar. Vi vill att mångfalden i kyrkan ska avspeglas bland medlemmarna vilket stärker öppenheten. De förtroendevalda måste bli delaktiga i den verksamhet de blivit valda att besluta om och ta ansvar för.

Kyrkans roll i samhället

Vi anser att kyrkan måste omvärdera sin roll i samhället och anpassa sig till ändrade förutsättningar och möjligheter. Det är roligt att vara med om att förändra och utveckla en stor och viktig organisation, som har spelat en mycket stor roll och fortfarande är viktig i dagens samhälle.

Förtroendevaldas roll i kyrkan

Som förtroendevald i Bromma församling (alternativt Västerleds församling), kommer du mycket nära verksamheten. Det kan gälla verksamhetsinriktning, budgetprioriteringar, investeringar, personalpolitik och policys. Uppdragets bredd gör det både utvecklande och inspirerande. De beslut de förtroendevalda fattar har stor påverkan på både medlemmar och anställda. Det är ett viktigt uppdrag. Vi ska arbeta för att visa kyrkans möjligheter att göra skillnad för människor i vardagen.

Svenska kyrkan är en folkkyrka

Samtidigt som det är viktigt att hålla trösklarna låga och välkomna även dem som inte är kyrkovana och sökande måste kyrkan erbjuda teologiska utmaningar för dem som kommit längre i sin kristna tro. De måste erbjudas en verksamhet som intresserar och berör människor vid olika perioder i livet och i skilda situationer. Vi måste fortsätta att hålla hög kvalitet på gudstjänster och förrättningar och andra arrangemang.

Valprogram för Stockholms stift

Valprogram Stockholms Stift - Kyrkoval 2017

Kyrkopolitiskt program

Rösta i Kyrkovalet 2017. Bromma kyrka. Foto: Anders Löwdin

 Den 17 september 2017 går vi socialdemokrater till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån. Här presenterar vi vårt kyrkopolitiska program inför valet.

Här kan du rösta!

Rösta i Kyrkovalet 2017. S:ta Birgitta kyrka. Foto: Anders Löwdin

 Från och med 4 september och fram till valdagen kan du rösta i kyrkovalet.
Ta med ditt röstkort till någon av röstningslokalerna.
Här hittar du den som ligger närmast dig!

Tyck till om bostäder i Bromma!

Vad tycker du?

Det planeras många bostäder i Bromma. Nu vill vi gärna höra vad du tycker om planerna.

Fyll i formuläret på den här sidan!  

Dela detta vidare!