För en kyrka som tar ställning!

En öppen och demokratisk folkkyrka

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

  • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
  • En öppen och välkomnande folkkyrka
  • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

 

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är nu hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. Och vi måste kunna arbeta för att kyrkan som arbetsgivare blir ett föredöme.

Därför ber vi dig att lova att gå och rösta den 17 september!

Så slösar Alliansen bort landstingets pengar

Så slösar Alliansen bort landstingets pengar

Strumpor för 6 000 kronor paret, ett sjukhus som blir tio miljarder dyrare än planerat och Sveriges dyraste spårvagn.

» Här är en lista på Moderaternas slöseri i landstinget!

» Se filmen!

Ett Stockholm för alla - budget 2017

Karin Wanngård - Ett Stockholm för alla - budget 2017

Satsningar för ökad jämlikhet och minskad segregation i Stockholms stads nya budget.

Budgeten för 2017 innehåller kraftiga satsningar för att skapa en jämlik och hållbar stad och bryta segregationen. Riktade satsningar görs på etablering och arbetsmarknad. Bostadsbyggandet är fortsatt högt prioriterat och nyproduktionen av hyresrätter står i fokus. Satsningar på barn och unga genomförs med ökade medel till skola och barn- och ungdomsvården. Satsningar på trygghet genomförs bland annat genom medel till våldsförebyggande arbete.

 

» Sammanfattning av budget 2017!

» Hela budgetförslaget går att läsa här!

Bygg Stockholm - vår bostadspolitik.

Bygg Stockholm

Här kan du ladda ner Stockholms arbetarekommuns valprogram om bostadsförsörjning, Bygg Stockholm (pdf-fil).

Tyck till om bostäder i Bromma!

Vad tycker du?

Det planeras många bostäder i Bromma. Nu vill vi gärna höra vad du tycker om planerna.

Fyll i formuläret på den här sidan!  

Dela detta vidare!