Mer pengar till vårdcentralerna

Fler privatiseringar löser inte vårdkrisen!

Alliansen har nu styrt landstinget i tio år och deras idéer för att förbättra vården har tagit slut. Då föreslår de istället en privatisering av ytterligare ett akutsjukhus.Även om valfrihet för patienten är bra, löser inte det sjukvårdens utmaningar. Det gör varken att väntetiderna på akuten minskar eller att antalet förlossningsplatser ökar.

Det är dags för en ny sjukvårdspolitik. Patienten och vårdens kvalitet måste prioriteras.
Vården behöver sjuksköterskor som orkar jobba kvar, fler vårdplatser och politiker som tar ansvar. Patienterna behöver tid med sin läkare. Gravida kvinnor ska inte behöva föda i en taxi. Den som behöver en livsviktig operation ska aldrig få höra att det inte finns tid. Tyvärr är det inte alltid så.

Här är tre förslag för en bättre sjukvård:

  1. Bygg personalbostäder!
    Väntetiderna i vården beror till stor del på bristen på personal. För att underlätta rekrytering av vårdpersonal vill vi ha personalbostäder vid våra sjukhus. Till att börja med vill vi att 120 stycken bostäder byggs i anslutning till KS Solna och KS Huddinge. Det motsvarar bemanning till flera avdelningar.
  2. Värdera vårdens personal högre!
    Vi vill ha bättre arbetsvillkor för både patientens och personalens skull. Korta arbetstiderna och inför mer flexibla scheman, satsa på vidareutbildning och ge full lön under studietiden. Vi vill se en bättre löneutveckling för de som jobbar inom vården – erfarenhet och utbildning ska synas i lönekuvertet.
  3. Investera i vårdcentralerna!
    Vi vill öka ersättningen till vårdcentralerna med 300 miljoner, dubbelt så mycket som den moderatstyrda alliansen. Det skulle ge möjlighet till längre öppettider och bättre tillgång till husläkare, på det sättet minskar köerna i väntrummen på akuten.

Så slösar Alliansen bort landstingets pengar

Så slösar Alliansen bort landstingets pengar

Strumpor för 6 000 kronor paret, ett sjukhus som blir tio miljarder dyrare än planerat och Sveriges dyraste spårvagn.

» Här är en lista på Moderaternas slöseri i landstinget!

» Se filmen!

Ett Stockholm för alla - budget 2017

Karin Wanngård - Ett Stockholm för alla - budget 2017

Satsningar för ökad jämlikhet och minskad segregation i Stockholms stads nya budget.

Budgeten för 2017 innehåller kraftiga satsningar för att skapa en jämlik och hållbar stad och bryta segregationen. Riktade satsningar görs på etablering och arbetsmarknad. Bostadsbyggandet är fortsatt högt prioriterat och nyproduktionen av hyresrätter står i fokus. Satsningar på barn och unga genomförs med ökade medel till skola och barn- och ungdomsvården. Satsningar på trygghet genomförs bland annat genom medel till våldsförebyggande arbete.

 

» Sammanfattning av budget 2017!

» Hela budgetförslaget går att läsa här!

Bygg Stockholm - vår bostadspolitik.

Bygg Stockholm

Här kan du ladda ner Stockholms arbetarekommuns valprogram om bostadsförsörjning, Bygg Stockholm (pdf-fil).

Tyck till om bostäder i Bromma!

Vad tycker du?

Det planeras många bostäder i Bromma. Nu vill vi gärna höra vad du tycker om planerna.

Fyll i formuläret på den här sidan!  

Dela detta vidare!